Homila o'g'il bo'lsa

Homila o'g'il bo'lsa 2017

Опубликовано by news: 21.05.2018

Agar homila qoringa beli bilan turib qolsa, qorin kattaroq, ammo onaning beli bilan parallel bo‘lsa yassiroq ko‘rinishda bo‘ladi. Agar uzuk aylanalar chizishni boshlasa, qiz tug'iladi, chiziqlar bo'ylab harakatlansa, o'g'il. Homila jinsini ona qorni shakliga qarab bilish borasidagi gaplarni ham tasdiqlab bo`lmaydi, 05 Март, 16. * Homilador bo'lishdan oldin er-xotinda jinsiy aloqalar tez-tez bo'lgan bo'lsa, qiz, bir necha kunlik oraliq bilan bo'lgan bo'lsa, o'g'il tug'iladi. Chunki, bolaga qilingan ish tufayli o‘lib-o‘lmagani bilinmagan taqdirda hukm shunday tadbiq etiladi. Ikki yon tomondagi jinsiy bolishlar pastga tamon o’sib o’zaro qo’shiladi va yorg’oqni hosil qiladi. Lekin, bola ona rahmidan tashqari chiqib, tushmaguncha jinoyat hisoblanmaydi. Qiz kutayotganlarning qorin chizig‘i faqat kindik atrofida seziladi. Ayniqsa, chor atrofimizda biz ishongan (yoki ishonishni istagan) irimlar kunda-kunora o‘z hayotiy tasdig‘ini topib turganda. Albatta, bu usullar tahminiy bo‘lib eng to‘g‘ri tanlov maxsus tibbiy qurilmalar ( UTT ) orqali qo‘yilgan tashxisdir. Faqat qilingan ish tufayli bolaning ona qornida o‘lgani qat’iyan aniq bo‘lsa, u holda jazo zarurdir, olima, ikki farzandning onasi. O‘g‘il tug‘ilishi sababi er urug‘ining issiqligi, mo‘lligi hamda jinsiy yaqinlik xotinning hayzdan pok bo‘lish vaqtiga to‘g‘ri kelishida dir. Agar u tor bo`lsa, o`sayotgan bachadon oldinga — qorinning yumshoq old devori tomonga suriladi. Bu o`rinda hammasi homilador ayolning tos suyagiga bog`liq. Ammo juda kichik bo`lgani uchun biz buni sezmaymiz, olima, ikki farzandning onasi. O‘g‘il kutayotganlar nordon, sho‘r, go‘shtli, sutli taomlarni xush ko‘radigan bo‘lishadi, olima, ikki farzandning onasi. Ba`zan aynan mana shu muddatda o`tkazilgan UTT tekshiruvida esnayotgan bolakayni ko`rish mumkin. Jinsiy do’mboq o’sgan sari teshikning ikki chetidagi teri burmasi ham u bilan birga uzayib chetlari bir-biri bilan birikadi va siydik chiqaruv nayini hosil qiladi. Unga qadar o`tkazilgan UTT tekshiruvida esa bola jinsini aniqlab bo`lmaydi.

Актуально 21 август 2017

Похожие посты на 21.05.18: